ขั้นตอนการจัดฟัน

ขั้นตอนการจัดฟัน

 

ขั้นตอนการจัดฟัน
1.ปรึกษาทันตแพทย์ เพื่อวางแผนการจัดฟัน โดยทันตแพทย์จะให้คำแนะนำ ข้อควรปฏิบัติ การดูแล รวมถึงพูดคุยรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.พิมพ์ปากทำแบบจำลองฟัน เพื่อดูการสบฟัน โครงสร้างฟัน และเอกซเรย์ฟัน เพื่อดูลักษณะกระดูกขากรรไกร
3.ทำการเคลียร์ช่องปาก เช่น การขูดหินปูน การอุดฟัน และการถอนฟัน
4.ทำการติดเครื่องมือจัดฟันและนัดหมายมาพบเดือนละครั้ง เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนเครื่องมือ / ยางดึงฟัน
5.หมั่นดูแลรักษาและแปรงฟันให้สะอาดเป็นพิเศษ และขูดหินปูนเป็นประจำ ทุกๆ 6 เดือน
6.หลังจัดฟันเสร็จและถอดเครื่องมือแล้ว ทันตแพทย์จะให้ใส่รีเทนเนอร์ เพื่อคงสภาพตำแหน่งของฟันหลังการถอดลวดจัดฟันแล้ว

ย้อนกลับด้านบน