Author Archives: admin

ทำไมต้องจัดฟันกับทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันเท่านั้น

ทำไมต้องจัดฟันกับ ทันตแพทย์ “เฉพาะทางสาขาจัดฟัน” โดยตรง      การจัดฟันกับทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันโดยตรงนั้น เป็นทางเลือกที่ถูกต้องที่สุดทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน เป็นสาขาที่ต้องเรียนต่อหลังจากที่จบปริญญาทันตแพทย์ทั่วไปแล้ว การจัดฟันโดยตรงอย่างน้อย 2-3 ปี เป็นการเรียนแบบศึกษาเชิงลึกและขั้นสูงในองค์ความรู้เกี่ยวกับสาขาจัดฟัน เพื่อจะทำหน้าที่ดูแล แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความผิดปกติของโครงสร้างใบหน้า ฟัน ขากรรไกร การสบฟันและให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ต้องการจัดฟัน โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาจะเป็นอุปกรณ์ทางทันตกรรมจัดฟันโดยเฉพาะเท่านั้น เพื่อทำให้การจัดฟันมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด   การจัดฟันกับทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในโดยเฉพาะ เป็นทางเลือกที่ถูก เนื่องจากทันตแพทย์ นอกจากนี้ทันตแพทย์จัดฟันจะเป็นผู้วางแผนการรักษาทั้งหมดเป็นองค์รวม และแนะนำว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรก่อนหรือในขณะที่กำลังจัดฟัน รวมทั้งเมื่อจัดฟันเสร็จแล้ว เพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสมที่สุด เพราะการจัดฟัน มีค่าใช้จ่ายสูงและต้องใช้ระยะเวลาในการจัดฟันที่ค่อนข้างนาน ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจจัดฟัน คุณควรศึกษาข้อมูลของทันตแพทย์ที่คุณต้องการจะรับการรักษาด้วย ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ หากคุณจัดฟันกับทันตแพทย์ที่ไม่มีความชำนาญในด้านการจัดฟัน อาจจะทำให้การจัดฟันของเราไม่ประสบความสำเร็จ เสียเวลาและค่าใช้จ่ายไปโดยเปล่าประโยชน์      ฉะนั้นเราจึงควรเลือกจัดฟันกับทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันเท่านั้น ดังนั้นจึงอยากจะแนะนำให้จัดฟันกับคลินิกทันตกรรมในเครือสกายเทรนเด็นทอลกรุ๊ป เพราะทีมทันตแพทย์จัดฟันของเรา เป็นทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาจัดฟันโดยตรงที่จบปริญญาโทหรือปริญญาเอกเท่านั้น คนไข้สามารถมั่นใจในผลลัพธ์ของการรักษา และการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง รวมไปถึงเรื่องความปลอดภัยต่อสุขภาพของช่องปากได้ดีที่สุดด้วยค่ะ

ทําฟันใช้สิทธิประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย

ทําฟันใช้สิทธิประกันสังคม

ทําฟันใช้สิทธิประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย : คลินิกทันตกรรมสยาม สเตชั่น คนจำนวนไม่น้อยที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมอยู่ทุกเดือน โดยคิดเพียงว่า ได้เก็บเงินสะสมไว้ใช้เป็นก้อนเมื่อตอนเบิกคืนช่วงใกล้เกษียณอายุ โดยไม่ได้สนใจจะใช้สิทธิ์เบิกเงินมาใช้ในด้านต่างๆ ที่กฎหมายระบุไว้ ซึ่งหนึ่งในสิทธินั้นก็คือ “ทำฟันใช้สิทธิประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย” ซึ่งนับเป็นสิทธิที่คนไม่น้อยมองข้ามไป สิทธิประโยชน์จากการสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม เงินประกันสังคม เป็นเงินที่ลูกจ้างที่รับเงินเดือนจะถูกนายจ้างหักเงินเอาไว้แล้วสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม โดยไม่มีสิทธิปฏิเสธว่า ไม่ต้องการให้หัก ส่วนใหญ่จึงมีการอธิบายกันคร่าวๆ เอาไว้ว่า เงินก้อนนี้มีประโยชน์ที่ เก็บเป็นเงินออม แล้วคืนให้เมื่ออายุ 55 ปี ซึ่งจะได้มากกว่าเงินของตัวเองที่ถูกหักไว้ เนื่องจากนายจ้างสมทบเพิ่มให้ตามกฎหมาย อุ่นใจว่า หากตกงานเมื่อไหร่ จะได้รับเงินนี้มาเป็นทุนสำรองระหว่างที่ยังหางานไม่ได้ ดูแลเรื่องการเจ็บป่วย การคลอด ฯลฯ รวมถึงทันตกรรม ซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ โดยส่วนใหญ่มีวงเงินขั้นสูงกำหนดไว้ โดยเป็นสิทธิปีต่อปี หากใครไม่ได้เบิกใช้ สิทธินี้ก็จะหมดไป รวมถึงการใช้บริการด้านทันตกรรมที่จะกล่าวถึงในบทความนี้ด้วย สิทธิประกันสังคมด้านทันตกรรม ไม่ต้องสำรองจ่าย ทำได้ที่ไหนบ้าง        หากเป็นสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ สามารถใช้ได้แน่นอน แต่สำหรับสถานพยาบาลส่วนเอกชนหรือคลินิกทันตกรรมต่างๆ จะต้องเป็นสถานที่ที่มีการเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานประกันสังคมเท่านั้น ในกรณีที่เป็นคลินิกทันตกรรมเมื่อเข้าร่วมโครงการจะมีสัญลักษณ์ หรือปิดประกาศไว้ให้เห็นชัดเจนมีเนื้อหาว่า ทำฟันใช้สิทธิประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย ส่วนจะใช้ถ้อยคำหรือภาษาที่แตกต่างกันบ้างเพื่อความเข้าใจง่ายก็แล้วแต่สถานพยาบาลหรือคลินิก บางแห่งอาจเพิ่มความชัดถึงจำนวนเงินที่มีสิทธิด้วย […]

ไหมขัดฟัน : ไหมขัดฟันสําหรับคนจัดฟัน

         ไหมขัดฟัน เป็นที่รู้จักกันมานานพอสมควรแล้ว แต่จนถึงปัจจุบันนี้ ก็ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่อาจจะไม่รู้ประโยชน์ของไหมขัดฟัน ไม่ได้ใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำทุกวัน แต่สำหรับคนที่จัดฟันแล้ว คงปฏิเสธไม่ใช้ไหมขัดฟันไม่ได้ ลองมาดูกันว่า ไหมขัดฟันสำหรับคนจัดฟันมีความสำคัญอย่างไร ไหมขัดฟันคืออะไร        ไหมขัดฟันเป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวขนาดเล็กบางคล้ายเส้นด้ายพอที่จะแทรกเข้าไปในระหว่างฟัน เพื่อช่วยทำความสะอาดผิวฟันที่อยู่ตามซอกระหว่างฟัน โดยที่ไหมขัดฟันทำขึ้นจากวัสดุที่มีความเหนียว ลื่น ทำจากวัสดุประเภทโพลีเอธีลีน แต่เรียกว่าไหม ไหมขัดฟันที่ดี ต้องมีความเหนียว ไม่เปื่อยง่าย ไม่มีความคม ที่ทำให้เกิดระคายเคืองหรือบาดแผลเมื่อใช้งาน ต้องไม่เป็นอันตรายต่อเหงือกและซอกฟัน ประโยชน์ของไหมขัดฟัน ไหมขัดฟันนั้น ต้องใช้ควบคู่กันกับการแปรงฟันให้สะอาด เนื่องจากแปรงสีฟันนั้น อาจทำความสะอาดได้ไม่ทั่วถึงในส่วนที่อยู่ตามซอกฟัน จึงต้องใช้ควบคู่กัน สิ่งที่ไหมขัดฟันทำได้มากกว่าก็คือ กำจัดเศษอาหารที่ยังตกค้างตามซอกฟันให้ออกมา โดยเฉพาะในรายที่ฟันไม่ได้เรียงเป็นระเบียบ มีฟันซ้อน ฟันเก มีซอกฟันที่ซับซ้อนกว่า การแปรงฟันตามปกติด้วยแปรงสีฟันจึงไม่สามารถเข้าถึงได้ แต่ไหมขัดฟันเป็นเส้น สามารถแทรกซอกซอนได้ทั่วถึงกว่า รวมถึงฟันซี่ที่อยู่ด้านในสุดที่บางครั้งแปรงสีฟันทำหน้าที่ได้ไม่ถนัดเพราะใหญ่เกินไป และตัวแปรงโค้งงอตามใจไม่ได้ ดังนั้น หากจะถามว่าใครควรใช้ไหมขัดฟันบ้าง ก็ต้องตอบว่า ทันตแพทย์แนะนำให้ทุกคนใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำ เพื่อจะได้ทำความสะอาดฟันได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้ระบุว่า ควรใช้หลังอาหารทุกวัน รวมถึงก่อนนอนด้วย วิธีใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกวิธี        ก่อนใช้ไหมขัดฟัน ควรแปรงฟันอย่างถูกวิธีให้เรียบร้อยก่อน […]

การ “จัดฟัน” กับความเชื่อผิดๆ ที่คุณควรรู้

จัดฟันกับความเชือผิดๆ

  จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนเข้าใจอะไรผิดๆ เกี่ยวกับการจัดฟันอยู่ไม่น้อย เพราะบางเรื่องนั้นอาศัยการพูดต่อๆ กันมาเนิ่นนาน จนในที่สุดกลายเป็นความเชื่อผิดๆ ที่บอกต่อกัน และเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆ จนทำให้บางคนตัดสินใจไม่จัดฟันเพราะหลงเชื่อชุดความรู้ที่ผิดๆ นั้น ความเชื่อผิดๆ อะไรบ้างที่ทุกคนที่อยากจัดฟันควรทำความเข้าใจใหม่ การจัดฟันกับความเชื่อผิดๆ ที่คุณควรรู้ เชื่อว่า คนที่อายุเกิน 30 ปีไปแล้ว ไม่ควรจัดฟันเพราะจะไม่ได้ผลเหมือนคนที่อายุยังน้อย เรื่องนี้ไม่จริงเลย ในความจริงคนที่อายุน้อยเกินไปต่างหากที่ยังไม่ควรจัดฟันเพราะฟันยังมีการพัฒนาต่ออยู่ ส่วนคนที่อายุเกิน 30 ปี หรือแม้แต่คนที่อายุ 50 ปีแล้วก็ยังสามารถจัดฟันได้ปกติ เชื่อว่าจัดฟันแล้ว หน้าจะเรียวขึ้น จุดเริ่มต้นความเชื่อนี้น่าจะมาจากคนในวงการบันเทิงที่มีการให้สัมภาษณ์เมื่อถูกทักว่าหน้าเรียวสวยขึ้น แล้วให้เหตุผลว่า ไปจัดฟันมา ซึ่งความเป็นจริงนั้น การจัดฟันไม่ได้ทำให้หน้าเรียวขึ้นอย่างเป็นผลโดยตรง แต่รูปหน้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง สำหรับบางคนที่มีการถอนฟันบางซี่ หรือในช่วงจัดฟันแรกๆ ที่รับประทานอาหารได้น้อยลง เลยผอมลง และทำให้หน้าพลอยเล็กลงไปเท่านั้น ยิ่งพูดต่อว่าทำให้จมูกโด่งขึ้นด้วยแล้ว ยิ่งไม่เกี่ยวกันเลย เพียงแต่ความผอม และฟันที่ถูกจัดระเบียบ อาจทำให้แก้มยุบเลยมองเห็นจมูกชัดเจนขึ้นเท่านั้น เชื่อว่าคนที่จัดฟันทุกคนจะต้องมีการถอนฟันเสมอ ทำให้ไม่อยากจัดฟันเพราะยังอยากมีฟันครบ 32 ซี่อยู่ ข้อนี้ไม่จริงเลย เพราะการวินิจฉัยว่า ต้องถอนฟันหรือไม่ ทันตแพทย์จะดูจากสภาพปัญหาฟันดั้งเดิมว่าจำเป็นมากน้อยเพียงใดที่จะต้องถอน จะไม่มีการถอนเพื่อประสงค์อย่างอื่นเด็ดขาด เชื่อว่า […]

อะไรที่มีผลต่อสีของฟันบ้าง?

  ต้องฟันขาวถึงจะสวย ดูสะอาดสะอ้าน แต่ในความเป็นจริงแล้วสีของฟันตามธรรมชาติของเรานั้น ไม่ได้ขาวชัดแบบฟันของเด็กๆ ที่ยังเป็นฟันน้ำนม หรือขาวเหมือนฟันที่ผ่านการฟอกสีฟัน นอกจากจะมีสีหม่นๆ ในเฉดสีที่ต่างกันตามธรรมชาติของแต่ละคนแล้ว สีฟันของเรายังมีตั้งแต่เหลืองๆ จนเข้มยิ่งไปกว่านั้น ฟันของคนเรามีกี่สี ฟันแท้ไม่ได้มีสีขาวแบบฟันน้ำนม แต่ฟันของแต่ละคนก็ยังมีความแตกต่างกัน ซึ่งสามารถเฉดสีตามเครื่องมือที่ใช้วัดสีฟันทั่วไปได้ 4 เฉดสี ซึ่งในแต่ละเฉดสีก็จะเริ่มต้นที่ขาวขุ่นๆ แล้วค่อยๆ เข้มขึ้นจนปรากฏความแตกต่างกันเมื่อเข้มสุด ตามเฉดสีเหล่านี้ คือ 1. เฉดสีน้ำตาลอมแดง 2. เฉดสีเหลืองอมแดง 3. เฉดสีเทา 4. เฉดสีเทาอมแดง ซึ่งเครื่องมือวัดสีฟันนี้ จะช่วยให้คนไข้สามารถคาดการณ์ได้ว่า หลังจากฟอกสีฟันแล้ว ตนเองจะมีสีฟันขาวขึ้นในระดับไหน ซึ่งจะอยู่ในแถวเฉดสีเดียวกับฟันดั้งเดิมก่อนฟอกสีฟันนั่นเอง อะไรมีผลต่อสีของฟันบ้าง สีของเนื้อฟันของแต่ละคน เรื่องนี้เป็นเหตุผลแรกที่ทำให้สีของฟันแตกต่างกันไปในแต่ละคน ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสีเกิดขึ้น ความเข้มขึ้นจะยิ่งเพิ่มความต่างจนเห็นได้ชัด ตามเฉดสีเดิม การสึกของเคลือบฟันเนื่องจากการใช้งาน ผ่านกาลเวลาไป เพราะเมื่อเคลือบฟันเริ่มสึกมากขึ้น ความบางลงของเคลือบฟันจะทำให้เห็นสีของเนื้อฟันชัดขึ้น ซึ่งอาจจะเกิดจากความชอบอาหารรสเปรี้ยวมากๆ หรือการใช้งานของฟันตามระยะเวลา วัยที่มากขึ้น ซึ่งสีของฟันที่เปลี่ยนไปตามวัยต้องพบเจอทุกคน ส่วนจะมากน้อยต่างกันแค่ไหนขึ้นอยู่กับการดูแลและสุขภาพฟันดั้งเดิม สีของฟันเปลี่ยนไปเนื่องจากคราบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคราบที่เกิดจากตัวฟันหรือคราบที่เกิดขึ้นระหว่างเนื้อฟันกับเคลือบฟัน สาเหตุนี้มักเกิดกับเด็กๆ ช่วงระหว่างที่มีการเปลี่ยนจากฟันน้ำนมเป็นฟันแท้เป็นส่วนใหญ่ อาจเกิดจากการได้รับยาปฏิชีวนะ […]

ทำไมรักษารากฟันต้องรักษาหลายครั้ง

เมื่อรากฟันเกิดการอักเสบ หรือติดเชื้อ ต้องรักษาด้วยวิธีการรักษารากฟัน ซึ่งเป็นการรักษาภายในตัวฟัน ด้วยการนำเอาเนื้อเยื่อที่เสียหายออกจากรากฟัน และทำความสะอาดรากฟัน โดยทั่วไปแล้ว การรักษารากฟัน คนไข้จะต้องมาพบทันตแพทย์อย่างน้อย 2 ครั้ง      โดยขั้นตอนในการรักษานั้น จะประกอบไปด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ – ทันตแพทย์จะให้ยาชา หรือยาระงับความรู้สึก ในบริเวณซี่ฟันที่จะต้องได้รับการรักษา – การใช้เครื่องมือทันตกรรม เจาะซี่ฟันด้านบนเป็นรูขนาดเล็ก เพื่อให้สามารถเข้าถึงส่วนที่เป็นรากฟันได้ – ทำการรักษารากฟัน ด้วยการนำเนื้อเยื่อที่มีการติดเชื้ออยู่ภายในรากฟันนั้นออกไป จากนั้น จะล้างทำความสะอาดหลายครั้ง และใส่ตัวยาเพื่อหยุดการติดเชื้อในระบบรากฟัน เป็นการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่ – ใช้วัสดุทางทันตกรรมเข้าไปอุดภายในรากฟันนั้น เพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้้ำ วัสดุที่นำมาใช้ในการอุดนั้น เรียกว่า gutta-percha – และขั้นตอนที่ 4 จะเป็นการทำครอบฟันให้กับคนไข้ ครอบฟันนี้จะทำหน้าที่ปกป้องฟัน ที่จะถูกครอบอยู่ด้านใน นับว่าเป็นขั้นตอนที่มีความจำเป็นมาก สำหรับการรักษารากฟัน เพราะเป็นการเสริมความแข็งแรงให้กับฟัน ยิ่งถ้าฟันที่ทำการรักษารากเป็นฟันกราม หันด้านใน ที่ต้องใช้ในการบดเคี้ยวอาหาร ก็ยิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องใส่ครอบฟัน หลังจากที่ทันตแพทย์ ทำการรักษารากฟันในขั้นตอนที่ 1-3 เรียบร้อยแล้ว ทันตแพทย์จะใส่ครอบฟันชั่วคราวให้กับคนไข้ และทำครอบฟันถาวรให้ […]

การดูแลตัวเองหลังติดตั้งเครื่องมือจัดฟัน

  หลังจากติดเครื่องมือจัดฟันไปแล้ว จะทำให้มีเศษอาหารติดได้ง่ายกว่าปกติทั้งบริเวณซอกฟันและเครื่องมือจัดฟัน ส่วนการทำความสะอาดฟันก็จะทำได้ยากขึ้นด้วย อาจจะนำมาซึ่งฟันผุและเหงือกอักเสบ ดังนั้นแล้วหลังจากติดเครื่องมือจัดฟันไป ต้องใส่ใจทำความสะอาดช่องปากมากกว่าเดิม การดูแลตัวเองหลังติดตั้งเครื่องมือจัดฟัน 1. การแปรงฟันของคนจัดฟัน หลังทานอาหารควรแปรงฟันทุกครั้ง เนื่องจากในระหว่างที่ทานอาหารนั้น จะมีเศษอาหารติดอยู่ตามซอกฟันและซอกเครื่องมือจัดฟัน ซึ่งบางครั้งการบ้วนด้วยน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถทำความสะอาดได้หมด และควรแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วยทุกครั้ง เพื่อป้องกันการสะสมของคราบแบคทีเรียในขณะที่นอนหลับ 2. ใช้ไหมขัดฟันหลังทานอาหารทุกครั้ง หรือถ้าหากไม่สะดวก ก็ควรใช้อย่างน้อยวันละครั้ง โดยใช้หลังแปรงฟันก่อนนอนเพื่อกำจัดเศษอาหารที่ติดอยู่ตามชอกฟันและชอกเครื่องมือจัดฟัน ไม่ให้หมักหมมจนเกิดอาการอักเสบของเหงือกหรือเป็นสาเหตุของโรคฟันผุ 3. การใช้ยาสีฟัน ควรเลือกใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุ และน้ำยาบ้วนปากก็ควรใช้น้ำยาบ้วนปาก ชนิดที่มีฟลูออไรด์อย่างน้อยวันละครั้ง 4. การเลือกใช้แปรงสีพัน ควรเลือกใช้แปรงสีฟันที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับคนจัดฟัน เพราะจะสามารถทำความสะอาดได้ง่ายกว่า และทำความสะอาดได้ดีกว่าการใช้แปรงสีฟันแบบธรรมดาทั่วไป 5. หลังจากติดเครื่องมือจัดฟันไปแล้ว ควรมาพบทันตแพทย์ตามนัดหมายเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อทำการปรับเครื่องมือ 6. หากมีอาการปวดฟัน หรือเสียวฟันมาก ให้ทานยาแก้ปวดได้เช่น พาราเซตามอน หรือ PONSTAN ซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการดังกล่าวได้ 7. ในช่วงระยะจัดฟันแรกๆ ให้ทานอาหารอ่อนๆ หลีกเลี่ยงอาหารเหนียวหรือแข็ง ควรงดสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ **ในระหว่างการติดตั้งเครื่องมือจัดฟัน หากพบความผิดปกติใดๆ ควรรีบไปพบทันตแพทย์

ไหมขัดฟัน อันตรายจริงหรือ??

ไหมขัดฟัน อันตรายจริงหรือ?? การดูสุขอนามัยภายในช่องปาก นอกจากการแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ วันละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้ว เราควรใช้ไหมขัดฟันร่วมกับการแปรงฟัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดในช่องปากด้วย เพราะการแปรงฟันนั้น ไม่สามารถกำจัดแผ่นคราบจุลินทรีย์ คราบอาหารหรือคราบแบคทีเรียที่ติดอยู่ตามซอกฟันได้ดีนัก อย่างไรก็ตาม ในการหัดใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดฟันในครั้งแรกๆนั้น อาจจะพบเลือดไหลซึมออกมาจากซอกเหงือก ซึ่งจริงๆแล้วที่เลือดออกหลังการใช้ไหมขัดฟัน สาเหตุหลักๆ ก็เนื่องจากมีเหงือกอักเสบ ดังเช่น – จากการที่มีเศษสิ่งสกปรกจากอาหาร ตกค้างอยู่ในซอกฟัน – การจัดฟัน มีแผ่นคราบจุลินทรีย์ติดตามเครื่องมือ – ในรายที่มีฟันซ้อนเก ทำให้มีอาหารติดในซอกฟันง่าย การใช้ไหมขัดฟันร่วมกับการแปรงฟันบ่อยๆ ก็จะทำให้สุขภาพของเหงือกและฟันของเราดีขึ้น ดังนั้นการใช้ไหมขัดฟันไม่มีผลอันตรายใดๆกับสุขภาพฟันและช่องปากแน่นอน

6 เหตุผล ทำไมต้องผ่าฟันคุด เก็บไว้ไม่ได้เหรอ?

6 เหตุผล ทำไมต้องผ่าฟันคุด เก็บไว้ไม่ได้เหรอ? ฟันคุด เป็นฟันที่ไม่สามารถขึ้นได้ตามปกติในช่องปาก อาจจะขึ้นมาได้เพียงบางส่วน หรือฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกรทั้งซี่ พบบ่อยที่สุดบริเวณฟันกรามล่างซี่สุดท้าย โดยปกติแล้วฟันซี่นี้ควรจะขึ้นในช่วงอายุ 18 – 25 ปี อาจโผล่ขึ้นอยู่ในลักษณะตั้งตรง เอียง หรือนอนในแนวระนาบ และมักจะอยู่ชิดกับฟันข้างเคียงเสมอ นอกจากนี้ฟันซี่อื่น ๆ ก็อาจจะคุดได้ เช่น ฟันเขี้ยว ฟันกรามน้อย แต่ก็พบได้น้อยกว่าฟันกรามล่างซี่สุดท้าย การผ่าตัดฟันคุดมีจุดประสงค์หลายประการ ได้แก่ 1.ทันตแพทย์พิจารณาแล้ว ว่าฟันคุดซี่นั้น ไม่สามารถขึ้นมาได้อย่างเต็มซี่ หรือไม่สามารถขึ้นมาแบบตั้งตรงได้ 2.เพื่อป้องกันฟันข้างเคียงผุ ซอกฟันระหว่างฟันคุดกับฟันกรามซี่ที่สองที่อยู่ชิดกันนั้น ทำความสะอาดได้ยาก เศษอาหารจะติดค้างอยู่ทำให้เกิดฟันผุได้ทั้งสองซี่ 3.เพื่อป้องกันการเกิดถุงน้ำหรือเนื้องอก ฟันคุดที่ทิ้งไว้นานไปเนื้อเยื่อที่หุ้มรอบฟันคุด อาจจะขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นถุงน้ำ แล้วโตขึ้นโดยไม่แสดงอาการเลย จนในที่สุดเกิดการทำลายฟันซี่ข้างเคียง และกระดูกรอบ ๆ บริเวณนั้น 4.ป้องกันการละลายตัวของกระดูกรอบๆรากฟันหรือรากฟันของซี่ข้างเคียง ที่เกิดจากการปล่อยให้มีการอักเสบของเนื้อเยื่อเหงือกมานาน 5.ผ่าฟันคุดเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ เช่น การจัดฟันหรือใส่ฟันปลอม เพื่อให้ง่ายต่อการเคลื่อนฟันซี่อื่น ๆ หรือในกรณีที่ต้องใส่ฟันปลอม 6.ป้องกันการอักเสบของเหงือกที่ปกคลุมฟัน เพราะจะมีเศษอาหารเข้าไปติดอยู่ใต้เหงือก แล้วไม่สามารถทำความสะอาดได้ เชื้อแบคทีเรียที่มาสะสมอยู่จะทำให้เหงือกอักเสบ […]

เคลือบฟันเทียมหรือวีเนียร์

    เคลือบฟันเทียมหรือวีเนียร์ นิยมใช้ในบริเวณฟันหน้า โดยมีลักษณะสีเดียวกับฟัน ทันตแพทย์นำวีเนียร์มาใช้เพื่อติดเข้าไปที่ผิวฟันด้านหน้าเพื่อให้ฟันดูมีลักษณะเป็นธรรมชาติ ซึ่งเป็นวิธีแก้ปัญหาสำหรับผู้ที่เกิดปัญหาฟันบิ่น แตก หรือรูปทรงไม่เป็นธรรมชาติ โดยวัตถุประสงค์ของการติดเคลือบฟันเทียมหรือวีเนียร์ คือ การแก้ไขปัญหาฟันที่ไม่สวยและเป็นการเคลือบฟันขาวไปในตัว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง ให้ฟันกลับมาสวยงาม ยิ้มได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง เป็นอีกทางเลือกที่เป็นการอนุรักษ์เนื้อฟันได้มากกว่าการทำครอบฟัน เคลือบฟันเทียมหรือวีเนียร์ มีอยู่ 2 ชนิด คือ 1. เคลือบฟันเทียมหรือวีเนียร์ แบบใช้วัสดุอุดฟันคอมโพสิตเรซิน โดยการนำเอาวัสดุมาปิดบริเวณด้านหน้าของฟันภายหลังการกรอผิวฟันธรรมชาติออกเล็กน้อยหรือในบางกรณีก็อาจจะไม่ต้องกรอเลย ซึ่งวิธีนี้สามารถทำในคลินิกได้ทันที โดยใช้เวลาประมาณ 1-2 ชม. 2. เคลือบฟันเทียมหรือวีเนียร์ แบบเซรามิก โดยวิธีนี้ต้องมีการกรอแต่งผิวหน้าฟันและต้องมีการพิมพ์แบบฟัน เพื่อส่งแลปทำชิ้นงานเซรามิก ซึ่งต้องใช้เวลามาที่คลินิคอีกครั้งเพื่อยึดติดชิ้นงานถาวรบนผิวฟัน

ย้อนกลับด้านบน