ข้อดีของการฝัง “รากฟันเทียม”

ข้อดีของการฝัง “รากฟันเทียม”

16
รากฟันเทียม คือ รากเทียมที่ทำจากโลหะไทเทเนียม ซึ่งเป็นโลหะชนิดหนึ่ง ที่มีความเข้ากันได้ดีกับเนื้อเยื่อในร่างการมนุษย์ มีรูปร่างคล้ายสกรู มีขั้นตอนคร่าวๆโดยการผ่าตัดฝังเข้าไปในขากรรไกรและรอระยะเวลาให้รากเทียมเชื่อมยึดกับกระดูกดีแล้ว สามารถใช้รากเทียมเพื่อเป็นฐานยึด สำหรับ ครอบฟัน สะพานฟัน หรือ ฟันเทียมถอดได้
ซึ่งการฝังรากเทียม มีข้อดี ดังนี้
1.สามารถทดแทนการสูญเสียฟันตั้งแต่ 1 ซี่ จนถึงหลายซี่ได้
2.ไม่ต้องกรอฟันซี่ข้างเคียง เหมือนกับการทำสะพานฟัน
3.สามารถฝังรากฟันเทียมและใส่ฟันให้เสร็จภายในครั้งเดียว (เป็นบางกรณีที่สามารถทำได้) ไม่ต้องเสียเวลามาทำการรักษาหลายครั้ง

ย้อนกลับด้านบน