ทำความเข้าใจก่อนใส่รีเทนเนอร์

ทำความเข้าใจก่อนใส่รีเทนเนอร์

 

ทำความเข้าใจก่อนใส่รีเทนเนอร์

 

  1. ปกติเมื่อใส่รีเทนเนอร์ในช่วงแรกๆจะมีน้ำลายมากพูดไม่ชัด เนื่องในช่องปากกำลังอยู่ในช่วงปรับสภาพ
  2. ควรทำความสะอาดรีเทนเนอร์ทุกครั้งหลังแปรงฟัน
  3. ควรเก็บรักษารีเทนเนอร์อย่างดี ถ้าไม่ใส่ไว้ในช่องปากต้องเก็บใส่กล่องพลาสติก เก็บให้พ้นจากมือเด็กหรือสัตว์เลี้ยงเพื่อป้องกันไม่ให้รีเทนเนอร์เกิดความเสียหาย
  4. หากรีเทนเนอร์ชำรุดต้องแจ้งทันตแพทย์ให้ทราบเพื่อช่วยแก้ไขซ่อมแซม อย่าทนใส่เพราะกลัวเสียงเงินจะยิ่งทำให้มีปัญหาและเสียงเงินมากกว่าความจำเป็น
  5. สุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในการจัดฟันคงหนีไม่พ้น วินัยในการดูแลเอาใจใส่และปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์ หากคุณใส่รีเทนเนอร์อย่างสม่ำเสมอก็จะมีฟันที่สวยงามตลอดไป แต่ถ้าหากละเลยก็ต้องเสียเงินจัดฟันใหม่ต่อไปเรื่อยเรื่อย

 

ความถี่ของการใส่รีเทนเนอร์

ย้อนกลับด้านบน