ทำไมคุณหมอไม่ถอนฟันในซี่ที่กำลังมีอาการปวดอยู่?

9ทำไมคุณหมอไม่ถอนฟันในซี่ที่กำลังมีอาการปวดอยู่?
อาการปวดฟันเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น โรคเหงือก ฟันผุ การติดเชื้อ เป็นต้น การเลือกการรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุ การถอนฟันเป็นเพียงตัวเลือกหนึ่งในการรักษาซึ่งหากฟันซี่นี้สามารถเก็บไว้ใช้งานได้คงไม่มีใครต้องการถอนไม่ว่าจะเป็นคนไข้หรือทันตแพทย์ก็ตาม ยกเว้นปัญหาเรื่องระยะเวลาการรักษาและค่าใช้จ่าย การได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาเหตุของการปวดฟันโดยทันตแพทย์จึงเป็นสิ่งสำคัญ การถอนฟันอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาเสมอไป
การถอนฟันในซี่ที่ยังมีอาการบวม ติดเชื้อหรือมีหนองนั้น การฉีดยาชาลงไปบริเวณที่มีการอักเสบ จะทำให้ยาชาออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่ อาจทำให้มีอาการปวดมากขึ้นในขณะที่ทำการถอนฟัน ดังนั้นคุณหมอมักจะแนะนำให้ทานยาเพื่อบรรเทาไปก่อน พออาการปวดลดลงแล้ว จึงค่อยกลับมาถอนฟัน
แต่….ถ้ามีอาการบวมมาก ซึ่งถ้าคุณหมอพิจารณาแล้วว่า ถ้าปล่อยไว้อาจจะมีการติดเชื้อกระจายเป็นวงกว้าง จนเป็นเหตุให้ต้องนอนโรงพยาบาลนั้น บางกรณีก็จะแนะนำให้ถอนฟันไปเลย เมื่อสาเหตุของการติดเชื้อถูกขจัดออกไปหรือมีทางระบายหนอง คนไข้ก็จะหายเร็วขึ้น

ย้อนกลับด้านบน