ทำไมต้องจัดฟันกับทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันเท่านั้น

ทำไมต้องจัดฟันกับ ทันตแพทย์ “เฉพาะทางสาขาจัดฟัน” โดยตรง

     การจัดฟันกับทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันโดยตรงนั้น เป็นทางเลือกที่ถูกต้องที่สุด
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน เป็นสาขาที่ต้องเรียนต่อหลังจากที่จบปริญญาทันตแพทย์ทั่วไปแล้ว การจัดฟันโดยตรงอย่างน้อย 2-3 ปี เป็นการเรียนแบบศึกษาเชิงลึกและขั้นสูงในองค์ความรู้เกี่ยวกับสาขาจัดฟัน เพื่อจะทำหน้าที่ดูแล แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความผิดปกติของโครงสร้างใบหน้า ฟัน ขากรรไกร การสบฟันและให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ต้องการจัดฟัน โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาจะเป็นอุปกรณ์ทางทันตกรรมจัดฟันโดยเฉพาะเท่านั้น เพื่อทำให้การจัดฟันมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด

 

การจัดฟันกับทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในโดยเฉพาะ เป็นทางเลือกที่ถูก เนื่องจากทันตแพทย์ นอกจากนี้ทันตแพทย์จัดฟันจะเป็นผู้วางแผนการรักษาทั้งหมดเป็นองค์รวม และแนะนำว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรก่อนหรือในขณะที่กำลังจัดฟัน รวมทั้งเมื่อจัดฟันเสร็จแล้ว เพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสมที่สุด เพราะการจัดฟัน มีค่าใช้จ่ายสูงและต้องใช้ระยะเวลาในการจัดฟันที่ค่อนข้างนาน ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจจัดฟัน คุณควรศึกษาข้อมูลของทันตแพทย์ที่คุณต้องการจะรับการรักษาด้วย ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ หากคุณจัดฟันกับทันตแพทย์ที่ไม่มีความชำนาญในด้านการจัดฟัน อาจจะทำให้การจัดฟันของเราไม่ประสบความสำเร็จ เสียเวลาและค่าใช้จ่ายไปโดยเปล่าประโยชน์

     ฉะนั้นเราจึงควรเลือกจัดฟันกับทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันเท่านั้น
ดังนั้นจึงอยากจะแนะนำให้จัดฟันกับคลินิกทันตกรรมในเครือสกายเทรนเด็นทอลกรุ๊ป เพราะทีมทันตแพทย์จัดฟันของเรา เป็นทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาจัดฟันโดยตรงที่จบปริญญาโทหรือปริญญาเอกเท่านั้น คนไข้สามารถมั่นใจในผลลัพธ์ของการรักษา และการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง รวมไปถึงเรื่องความปลอดภัยต่อสุขภาพของช่องปากได้ดีที่สุดด้วยค่ะ

ย้อนกลับด้านบน