ทำไมต้อง “ผ่าฟันคุด”

ทำไมต้อง “ผ่าฟันคุด”

ทำไมต้องผ่าฟันคุด
ฟันคุด คือ ฟันที่ไม่สามารถขึ้นได้ตามปกติในช่องปาก อาจจะฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกรทั้งซี่ หรือโผล่ขึ้นมาได้เพียงบางส่วน
บริเวณที่พบว่าเป็นฟันคุดบ่อยที่สุด คือ ฟันกรามล่างซี่สุดท้าย ซึ่งฟันซี่นี้อาจโผล่ขึ้นอยู่ในลักษณะตั้งตรง เอียง หรือนอนในแนวระนาบ นอกจากนี้ฟันซี่อื่น ๆ ก็อาจจะคุดได้ เช่น ฟันเขี้ยว ฟันกรามน้อยแต่พบได้น้อยกว่าฟันกรามล่างซี่สุดท้าย ซึงสาเหตุของฟันคุด มักเกิดจากขากรรไกรไม่มีพื้นที่เพียงพอให้ฟันซี่สุดท้ายขึ้นมาในช่องปาก หรือมีซี่ฟันบางซี่ขวางอยู่ ทำให้ฟันไม่สามารถขึ้นมาในช่องปากได้
ไม่ใช่ว่าฟันกรามล่างซี่ในสุดทุกซี่จะต้องถูกถอนออก หากฟันสามารถงอกออกมาได้และตั้งตรง ก็ไม่จำเป็นต้องไปยุ่งกับฟันกรามซี่นั้น ๆ แต่อย่างใด ตราบใดที่สามารถแปรงฟันทำความสะอาดอย่างทั่วถึง แต่ถ้าฟันงอกออกแบบเอียงจนทำให้คุณทำความสะอาดฟันกรามยาก เชื้อแบคทีเรียที่มาสะสมอยู่จะทำให้ฟันผุในซอกฟันและเหงือกอักเสบ ปวดและบวมเป็นหนองได้ ถ้าทิ้งไว้การอักเสบจะลุกลามไปใต้คาง หรือใต้ลิ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้ง่าย นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่ง

ย้อนกลับด้านบน