ทำไมรักษารากฟันต้องรักษาหลายครั้ง

เมื่อรากฟันเกิดการอักเสบ หรือติดเชื้อ ต้องรักษาด้วยวิธีการรักษารากฟัน ซึ่งเป็นการรักษาภายในตัวฟัน ด้วยการนำเอาเนื้อเยื่อที่เสียหายออกจากรากฟัน และทำความสะอาดรากฟัน
โดยทั่วไปแล้ว การรักษารากฟัน คนไข้จะต้องมาพบทันตแพทย์อย่างน้อย 2 ครั้ง

     โดยขั้นตอนในการรักษานั้น จะประกอบไปด้วยขั้นตอนต่อไปนี้
– ทันตแพทย์จะให้ยาชา หรือยาระงับความรู้สึก ในบริเวณซี่ฟันที่จะต้องได้รับการรักษา
– การใช้เครื่องมือทันตกรรม เจาะซี่ฟันด้านบนเป็นรูขนาดเล็ก เพื่อให้สามารถเข้าถึงส่วนที่เป็นรากฟันได้
– ทำการรักษารากฟัน ด้วยการนำเนื้อเยื่อที่มีการติดเชื้ออยู่ภายในรากฟันนั้นออกไป จากนั้น จะล้างทำความสะอาดหลายครั้ง และใส่ตัวยาเพื่อหยุดการติดเชื้อในระบบรากฟัน เป็นการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่
– ใช้วัสดุทางทันตกรรมเข้าไปอุดภายในรากฟันนั้น เพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้้ำ วัสดุที่นำมาใช้ในการอุดนั้น เรียกว่า gutta-percha
– และขั้นตอนที่ 4 จะเป็นการทำครอบฟันให้กับคนไข้ ครอบฟันนี้จะทำหน้าที่ปกป้องฟัน ที่จะถูกครอบอยู่ด้านใน นับว่าเป็นขั้นตอนที่มีความจำเป็นมาก สำหรับการรักษารากฟัน เพราะเป็นการเสริมความแข็งแรงให้กับฟัน ยิ่งถ้าฟันที่ทำการรักษารากเป็นฟันกราม หันด้านใน ที่ต้องใช้ในการบดเคี้ยวอาหาร ก็ยิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องใส่ครอบฟัน

หลังจากที่ทันตแพทย์ ทำการรักษารากฟันในขั้นตอนที่ 1-3 เรียบร้อยแล้ว ทันตแพทย์จะใส่ครอบฟันชั่วคราวให้กับคนไข้ และทำครอบฟันถาวรให้ ในระหว่างที่คนไข้ใช้ครอบฟันชั่วคราวจะต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้ฟัน กัด บดเคี้ยว เพราะครอบฟันชั่วคราวนั้น ไม่แข็งแรง เมื่อได้ใส่ครอบฟันถาวรแล้ว จึงจะสามารถใช้ฟันได้ตามปกติ ในแต่ละครั้งที่คนไข้มาพบทันตแพทย์เพื่อรักษารากฟันนั้น จะใช้เวลานานแค่ไหน คนไข้จำนวนไม่น้อย รู้สึกเครียดและกังวลใจ ที่ต้องนั่งอยู่บนเก้าอี้ทำฟันเป็นเวลานาน และสำหรับการรักษารากฟันแต่ละครั้งนั้น จะใช้เวลาประมาณ 30-60 นาที แต่คนไข้ ควรจะเผื่อเวลาไว้ครั้งละประมาณ 90 นาที เพราะต้องใช้เวลาในการเตรียมตัว และคนไข้บางราย การรักษาก็มีความซับซ้อน
สำหรับสาเหตุที่ทำให้ต้องมาพบทันตแพทย์อย่างน้อย 2 ครั้งนั้น เป็นเพราะในการรักษาครั้งแรก ทันตแพทย์จะเน้นไปที่การนำเนื้อเยื่อที่เสียหายออก และครั้งต่อไป จะเน้นที่การทำความสะอาด การป้องกันการติดเชื้อ และการบูรณะฟันให้มีความแข็งแรงทนทาน สามารถใช้ฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ย้อนกลับด้านบน