นิสัยที่มีผลต่อการเรียงตัวของฟัน

นิสัยที่มีผลต่อการเรียงตัวของฟัน

– การดูดนิ้ว เป็นการตอบสนองตามธรรมชาติของเด็ก แต่หากมีการดูดนิ้วจนติดเป็นนิสัย จนถึงเมื่ออายุ 3 ขวบ อาจก่อให้เกิดปัญหาในการเคี้ยวได้ โดยจะรบกวนการเจริญเติบโตของฟันและเหงือก ในบางรายอาจพบว่ามีปัญหาฟันสบเปิด โดยจะเกิดเป็นช่องว่างระหว่างฟันบนและฟันล่างในบางบริเวณ ในขณะที่ฟันซี่อื่นๆ สบได้ปกติ

– การหายใจทางปาก มักพบเมื่อมีการรบกวนระบบทางเดินหายใจ เช่น ภูมิแพ้ ต่อมทอลซินอักเสบ เป็นต้น ถ้าเป็นในเด็กที่ยังมีการเจริญเติบโตของขากรรไกรอยู่ ก็จะทำให้เกิดภาวะใบหน้ายาวและแคบ ฟันหน้าบนงุ้ม ขากรรไกรล่างพัฒนาไม่เต็มที่ได้

– แทะเล็บ กัดเล็บ ส่วนใหญ่มักเกิดในภาวะที่มีความเครียด มีความกังวลกับอะไรบางอย่าง การกัดเล็บเป็นประจำยังส่งผลต่อสุขภาพฟันของลูกน้อยด้วย เพราะมันจะทำให้ฟันผิดรูป บิ่น และฟันไม่สวย

– ลิ้นดุนฟันขณะกลืนน้ำลาย การกลืนน้ำลายที่ปกตินั้น ลิ้นจะแตะบริเวณกลางเพดานด้านในหลังฟันหน้าประมาณ 2 เซนติเมตร แล้วกลืนน้ำลายลงไปในลำคอ โดยใช้กล้ามเนื้อบริเวณคอเป็นหลัก
แต่ในการกลืนน้ำลายที่ผิดปกตินั้น ลิ้นจะยื่นมาแตะบริเวณฟันหน้าบน หรือฟันหน้าล่าง โดยไม่สัมผัสบริเวณเพดานเลย กล้ามเนื้อที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นกล้ามเนื้อรอบริมฝีปาก โดยที่ริมฝีปากต้องปิดสนิท เพื่อช่วยปิดกั้นให้การกลืนสิ่งต่างๆ ลงสู่บริเวณคอได้
ถ้ากลืนผิดวิธี ลิ้นจะมาสัมผัสบริเวณฟันหน้าทุกครั้งที่กลืน และออกแรงดันฟันหน้าให้ยื่นออกไปเรื่อยๆ หรือฟันห่างออกเรื่อยๆ ซึ่งในแต่ละวันจะกลืนมากกว่า 1,000 ครั้ง และแต่ละครั้งก็มีแรงกระทำ เมื่อดันฟันบ่อยๆ ก็ทำให้ฟันยื่นเหยินได้

ิสัยที่มีผลต่อการเรียงตัวของฟัน

ย้อนกลับด้านบน