ฟันล้ม

ฟันล้ม

สาเหตุหลักที่ทำให้ฟันล้มนั้น เกิดจากการถอนฟันไป แล้วไม่ได้ใส่ฟันปลอมทดแทน จะทำให้ฟันซี่ข้างเคียง “ล้ม” เข้าสู่ช่องว่างได้

ฟันล้ม

ย้อนกลับด้านบน