สะพานฟัน

สะพานฟัน

เป็นฟันปลอมชนิดติดแน่น ที่ใช้ทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยจำเป็นจะต้องมีฟันซี่ข้างเคียงทั้งสองข้างเพื่อที่จะใช้เป็นฟันหลักเพื่อยึดสะพานฟัน มีข้อดีคือ มีความสวยงาม และเหมือนธรรมชาติมากกว่าฟันปลอมชนิดถอดได้
การดูแลรักษาความสะอาดของช่องปากและฟัน รวมทั้งสะพานฟันเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ไหมขัดฟันและอุปกรณ์ร้อยไหมขัดฟันร่วมด้วย โดยจะต้องใช้ทำความสะอาดฟันและสะพานฟันเป็นประจำทุกวัน ก่อนแปรงฟันตอนเย็น อย่างไรก็ตาม สำหรับท่านที่ใส่สะพานฟัน จำเป็นจะต้องไปพบทันตแพทย์ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยทั่วไป คือทุกๆ 6-12 เดือนเพื่อให้ทันตแพทย์ตรวจสุขภาพช่องปาก และสะพานฟัน อย่างสม่ำเสมอ เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน

สะพานฟัน

ย้อนกลับด้านบน