อันตรายจากการจัดฟันแฟชั่น

อันตรายจากการจัดฟันแฟชั่นอันตรายจากการจัดฟันแฟชั่น
1.ร่างกายอาจมีการติดเชื้อได้เนื่องจากอุปกรณ์จัดฟันที่ใช้อาจไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้ออย่างถูกวิธี

2.ถ้าติดเชื้อเรื้อรังก็อาจทำให้ติดเชื้อรุนแรงถึงขั้นติดเชื้อในกระแสเลือดได้

3. ร่างกายอาจได้รับสารพิษต่างๆเนื่องจากอุปกรณ์จัดฟันไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน

4. มีผลเสียกับฟันและเนื้อเยื่อในช่องปาก เนื่องจากการจัดฟันที่ผิดวิธี เช่น ฟันเรียงตัวผิดปกติ เกิดฟันตาย เหงือกร่น เป็นต้น

5.เกิดฟันผุ เหงือกอักเสบ และมีกลิ่นปาก ถ้าไม่ได้รับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้อง

6.อุปกรณ์จัดฟันที่ไม่ได้มาตรฐานอาจจะหลุดกลืนลงคอส่งผลต่ออวัยวะต่างๆที่เกี่ยวข้องได้

ย้อนกลับด้านบน