โรคฟันผุ

22

โรคฟันผุก็คือ โรคของฟันที่มีเนื้อฟันถูกทำลายไป โดยมีการทำลายแร่ธาตุที่เป็น องค์ประกอบสำคัญของเนื้อเยื่อเหล่านี้ จนทำให้เกิดเป็นรูหรือโพรงที่ตัวฟัน
โดยปกติ ภายในช่องปากจะมีกระบวนการแลกเปลี่ยนแร่ธาตุระหว่างตัวฟัน และแร่ธาตุที่มีอยู่ใน น้ำลายตลอดเวลา โดยจะมีทั้งการสูญเสียแร่ธาตุจากตัวฟัน และการคืนกลับแร่ธาตุสู่ตัวฟัน ในสภาวะที่สภาพในช่องปากเป็นกลาง

ก่อนที่จะเกิดรูผุบนฟันที่มองเห็นได้ ฟันผุในระยะเริ่มแรก สังเกตได้โดย
1. จะสังเกตเห็นลักษณะสีขาวขุ่นที่บริเวณผิดฟันหรือร่องฟัน
2. ในระยะนี้ จะยังไม่มีอาการใดๆ นอกจากการมองเห็น
3. ยังไม่ต้องทำการรักษาด้วยการอุดฟัน
4. สามารถป้องกันไม่ให้รอยสีขาวขุ่นลุกลามได้ โดยการแปรงฟันให้สะอาดด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ เพื่อลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียบริเวณผิวฟันหรือร่องฟัน หรือพบทันตแพทย์ เพื่อพิจารณาใช้ฟลูออไรด์แบบทาเฉพาะที่ในคลินิก

ย้อนกลับด้านบน