5 พฤติกรรมเสี่ยง “ฟันเหลือง” ที่เราอาจไม่รู้ตัว

5 พฤติกรรมเสี่ยง “ฟันเหลือง” ที่เราอาจไม่รู้ตัว

5
1. การทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีสี ได้แก่ ชา กาแฟ ไวน์ น้ำอัดลม เป็นต้น แล้วละเลยการทำความสะอาดฟัน ทำให้สีจากอาหารเกาะตามแผ่นคราบจุลินทรีย์ สะสมจนเป็นคราบหินปูนสีเหลืองตามซอกฟันได้
2. การสูบบุหรี่ ในควันบุหรี่จะมีสารประกอบต่างๆมากมาย รวมถึงน้ำมันดิน หรือ ทาร์ ที่ทำให้เกิดคราบเกาะตามผิวฟัน ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ฟันเหลืองได้ นอกจากนี้ยังทำให้มีกลิ่นปากได้ด้วย
3. การเลือกใช้แปรงสีฟันที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่ได้เปลี่ยนแปรงสีฟันตามระยะเวลาที่กำหนดหรือทุกๆ 3 เดือน ทำให้มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดลดลง ซึ่งทำให้ไม่สามารถขจัดแผ่นคราบจุลินทรีย์ได้ จนสะสมเป็นคราบตามผิวฟันได้เช่นกัน
4. การแปรงฟันไม่สะอาด ซึ่งเกิดจากการแปรงฟันที่ไม่ถูกวิธีหรือแปรงได้ไม่ทั่วถึง
5. ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์ โดยเฉพาะในกรณีจัดฟัน ควรทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด รวมถึงการพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูนเป็นประจำด้วย

ย้อนกลับด้านบน