6 ขั้นตอนดูแลฟันระหว่างการจัดฟัน

6 ขั้นตอนดูแลฟันระหว่างการจัดฟัน

 

6 ขั้นตอนดูแลฟันระหว่างการจัดฟัน

1.แปรงฟันทุกวัน แปรงฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหารรวมถึงก่อนนอน

2.ใช้ไหมขัดฟัน ใช้ไหมร่วมกับที่ร้อยไหมทุกครั้งก่อนการแปรงฟันและก่อนนอน

3.เลือกแปรงสีฟัน ควรเลือกใช้แปรงสีฟันที่ออกแบบมาเฉพาะคนจัดฟัน

4.ใช้แปรงซอกฟัน ร่วมกับการแปรงฟัน เพื่อกำจัดเศษอาหารที่ติดตามซอกเครื่องมือ

5.ยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปาก ควรเลือกใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์และอาจใช้น้ำยาบ้วนปากร่วมกับการทำความสะอาดตามปกติได้เช่นกัน

6.พบทันตแพทย์และขูดหินปูน พบทันตแพทย์ตามนัดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งและควรขูดหินปูนทุกๆ 6 เดือน

ย้อนกลับด้านบน