ลักษณะของอาหารที่ควรทานและควรหลีกเลี่ยงของคนจัดฟัน