การจัดฟัน

การจัดฟัน

การจัดฟันเป็นกระบวนการวิธีรักษาทางทันตกรรมที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ซึ่งช่วยแก้ปัญหาการจัดเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติให้เป็นระเบียบยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการบดเคี้ยวอาหารที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีผลต่อรูปหน้าอีกด้วย อันเนื่องมาจากการเคลื่อนของกระดูกขากรรไกรนั่นเอง

 

8

 

นอกจากนี้ยังช่วยแก้ปัญหาการสบฟันที่ไม่พอดี อาจจะทำให้ทำความสะอาดได้ยากลำบากและเกิดปัญหาฟันผุหรือโรคเหงือกตามมา ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อการสูญเสียฟันก่อนวัยอันควร และยังส่งผลกระทบต่อการกดทับกล้ามเนื้อที่ใช้ในการบดเคี้ยว โดยสามารถทำให้ปวดศีรษะหรือมีอาการปวดบริเวณคอ ไหล่ และช่วงหลังได้

 

ผู้ที่ควรได้รับการจัดฟันมักจะมีอาการฟันยื่น ฟันกัดคร่อมหรือเบี้ยว ฟันห่าง ฟันซ้อน และฟันสบเปิด ทันตแพทย์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการจัดฟัน จะเป็นผู้พิจารณาว่าคนไข้ควรได้รับการจัดฟันแบบใด ซึ่งมีทั้งแบบติดแน่นและแบบถอดออกได้ เพื่อให้การจัดฟันนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

9

รูปแสดงลักษณะความผิดปกติของการสบฟันแบบต่างๆ

 

รายละเอียดการแบ่งชำระเงิน สำหรับการจัดฟัน (ราคาจัดฟัน)

ราคาจัดฟัน เริ่มต้นที่ 38,000 บาท  : ไม่รวมค่าอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูนระหว่างการรักษา

ก่อนการรักษาต้องพิมพ์ปากทำโมเดลฟัน เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา 1000 บาท

เอ็กซเรย์ฟิลม์ใหญ่ เพื่อดูลักษณะโครงสร้างของขากรรไกร และใบหน้า เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา 500 บาท 2 ฟิลม์ รวมเป็น 1000 บาท

เริ่มต้นติดเครื่องมือ สามารถเลือกจ่ายได้เป็น 3 แบบ คือ

แบบที่ 1 : จ่าย 3 เดือนแรก (เดือนละครั้ง) ครั้งละ 5000 บาท

แบบที่ 2 : จ่าย 4 เดือนแรก (เดือนละครั้ง) ครั้งละ 4000 บาท

แบบที่ 3 : จ่าย 5 เดือนแรก (เดือนละครั้ง) ครั้งละ 3000 บาท

หลังจากนั้น จ่ายค่าปรับเครื่องมือ เดือนละ 1000 บาท จนครบ 38000 บาท และถ้าหากยังไม่เสร็จก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายอีกจนกว่าจะเสร็จ

หลังจากการจัดฟันเสร็จแล้ว ต้องทำเครื่องมือคงสภาพฟัน (รีเทนเนอร์) 2 ชิ้น ค่ารักษาประมาณ 2500 บาท/ชิ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ย้อนกลับด้านบน